Privacy

verklaring

 

English version

Privacyverklaring AM-Flow
AM-Flow helpt Industry 4.0 georiënteerde Additive Manufacturing omgevingen met het automatiseren en optimaliseren van hun post print productieprocessen. Dat doen we met intelligente hardware, ICT-oplossingen, consultancy en training zodat we de beste ondersteuning kunnen bieden aan de klant.

Wij vinden het belangrijk dat je erop kan vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben we geïnvesteerd in goed werkende en beveiligde informatiesystemen en een heldere privacyverklaring.

Wie

Zijn wij

Wij zijn AM-Flow B.V.
AM-Flow is gevestigd in Amsterdam, Kattenburgerstraat 5, Marineterrein Gebouw 003-H, 1018 JA en is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG). Heb je een vraag over deze privacyverklaring of het gebruik van jouw gegevens door AM-Flow? Neem dan contact op via +31850187687 of stuur een e-mail naar AVG@am-flow.com.

Cookies

Bij een bezoek aan onze website verzamelen wij persoonsgegevens, zoals het IP-adres, door het gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om de website naar behoren te laten functioneren en het gebruik van de website te analyseren. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij je graag door naar onze cookieverklaring. Klik om naar de cookieverklaring te gaan.

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Uitvoering van de overeenkomst, relatiebeheer
Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, zoals het geven van advies voor de inrichting van een Additive Manufacturing productieomgeving, de aanschaf of lease van producten uit het portfolio van AM-Flow, de levering van producten en het afhandelen van jouw betaling. Natuurlijk verwerken wij ook jouw gegevens om onze zakelijke relatie te kunnen onderhouden. In ons klantenbestand houden we bij wie er klant is bij AM-Flow. Om onze klanten optimaal te kunnen bedienen noteren we daar ook de relevante persoonlijke gegevens van de contactpersoon. Deze relevante gegevens zijn de contactgegevens die wij nodig hebben om je te kunnen bereiken. Daarnaast gebruiken we deze gegevens om je te informeren over de laatste product- en software updates die relevant zijn voor de producten en diensten die je van ons gebruikt.

Solliciteren bij ons
Wil je graag onderdeel worden van ons team? Dan kan je reageren op openstaande vacatures of een open sollicitatie sturen. Wij vragen je om de benodigde gegevens te verstrekken, zoals NAW-gegevens, e-mailadres, curriculum vitae, informatie over opleidingen, stages en werkervaring, een motivatiebrief, en andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat, zoals referenties en getuigschriften. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om een sollicitatieprocedure te kunnen uitvoeren.

Een screening kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Dat houdt in dat wij openbaar toegankelijke informatie over jou kunnen opzoeken en referenties en het CV kunnen checken. Wij hebben hiervoor een gerechtvaardigd belang omdat wij graag willen beoordelen of jij geschikt bent voor de positie.

Mailings, marketingactiviteiten
Wij kunnen persoonsgegevens, bijvoorbeeld jouw contactgegevens, verwerken om onze (online) marketingactiviteiten uit te voeren, zoals:

 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het verstrekken van informatie over trainingen, events of webinars;
 • het geven van product- en dienst informatie.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op grond van jouw toestemming of, onder specifieke omstandigheden, op basis van ons gerechtvaardigd belang om gerichte marketingactiviteiten uit te voeren.

Het analyseren en optimaliseren van de website
Als je onze website bezoekt verzamelen we informatie over het type apparaat, browser en hoe je onze website of applicaties gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website of applicaties te verbeteren.

De gegevens verwerken we:

 • met jouw toestemming;
 • om onze overeenkomst goed uit te kunnen voeren.

Contactformulier
Via het contactformulier kun jij een vraag stellen of contact opnemen. Wij verwerken jouw (bedrijfs)naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele persoonsgegevens die zijn opgenomen in het bericht, zodat wij in staat zijn om op jouw vraag of verzoek te reageren.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen
Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens moeten verwerken omdat de wet dit van ons eist.

Websites van derde partijenOp deze website staan een aantal aantal links naar websites van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige manier met jouw gegevens omgaan. Wij raden je aan om de privacyverklaringen van deze derden te lezen.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?


Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Wij doen dat aan de hand van ons informatiebeveiligingsbeleid. Wij hebben daartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden die in opdracht van AM-Flow gegevens verwerken, is AM-Flow met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Je dient je ervan bewust te zijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van jouw computerapparatuur en/of telefoon en van jouw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig zijn. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico.

Delen wij jouw gegevens met derden?Wij delen jouw gegevens met een aantal partijen wanneer dit mag volgens de wet. Wij verstrekken gegevens aan derde partijen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst, jij hiervoor jouw toestemming hebt gegeven, wij een gerechtvaardigd belang hebben of de wet ons dit verplicht (bijvoorbeeld omdat wij verplicht zijn gegevens te verstrekken aan de belastingdienst op grond van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen).

Jouw gegevens kunnen worden doorgeven aan de volgende (categorieën van) ontvangers:

 • Mailservers
 • Bezorgdiensten
 • Betaaldiensten
 • Cookie leveranciers
 • CRM systeem
 • Google Analytics
 • Hotjar
 • Yuki
 • MailChimp
 • Overige IT-leveranciers en dienstverleners

Het is mogelijk dat jouw persoonsgegevens worden doorgegeven of opgeslagen buiten Europa. Dit doen wij alleen als er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Een modelovereenkomst bijvoorbeeld.

Update over het ongeldig verklaren van het EU-VS Privacy Shield: wij zijn bekend met de uitspraak van het Europees Hof van Justitie (Schrems-II). Wij maken gebruik van enkele Amerikaanse dienstverleners, en zijn momenteel aan het bekijken wat de implicaties van de uitspraak in dit verband zijn. Daarnaast houden wij de berichtgeving hierover natuurlijk goed in de gaten. Heb je hier een vraag over? Neem dan gerust contact met ons op

Wat zijn jouw rechten?
Je hebt de volgende rechten:

 • recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • recht op rectificatie en aanvulling van je persoonsgegevens;
 • recht op verwijdering van je persoonsgegevens;
 • recht op beperking van je persoonsgegevens;
 • recht van bezwaar;
 • recht op overdracht van je gegevens, als dit technisch haalbaar is.

Indien je gebruik wenst te maken van jouw rechten, kan je een e-mail sturen naar AVG@am-flow.com of telefonisch of schriftelijk contact opnemen.

Toestemming intrekken

 
Heb jij toestemming gegeven aan ons om jouw persoonsgegevens te verwerken? Dan heb je het recht om deze toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. Wij verwerken vanaf dat moment niet meer jouw persoonsgegevens, tenzij wij een andere grondslag hebben. Hieronder de wijze waarop jij jouw toestemming kunt intrekken:

 • als je je hebt opgegeven voor het ontvangen van informatie over nieuwsberichten, evenementen, alerts of andere berichten, dan kun je je daarvoor afmelden via de afmeldmogelijkheid in de mail die je daarover ontvangt;
 • wil je jouw toestemming intrekken voor cookies die wij hebben geplaatst? Kijk dan even in onze hoe je cookies kunt verwijderen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek


 

 
Heb je vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door AM-Flow, neem dan contact op via +31850187687 of stuur een e-mail naar AVG@am-flow.com. Ook kun je gebruik maken van het contactformulier op de website.

Wij helpen je graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt bovendien het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan je doen door hier te klikken.

Is er sprake van een (vermoeden van een) datalek, laat het ons dan direct weten. Wij verzoeken je dit te melden via het volgende e-mailadres: AVG@am-flow.com.

Wijzigingen

 


 

 
AM-Flow kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website.

Versie december 2020